Privacy- en cookieverklaring

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. RAAD architecten streeft ernaar om uw privacy zo
goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert.
Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied
van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij
met uw gegevens omgaan.

Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruiken het contactformulier op de website verstrekt u uw gegevens aan ons zodat wij
contact met u op kunnen nemen.
Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:
• NAW gegevens;
• E-mailadres;
• Telefoonnummer

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende
doeleinden:
• Het uitvoeren van de door u gevraagde diensten.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf
toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien
dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke
verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en
cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting.

Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen
getroffen.

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)

Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van
derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit
de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy
verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

Het gebruik van cookies

Voor het functioneren van onze praktijkwebsite maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn
informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen
op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de
webbrowser op het device. Cookies zijn er in verschillende soorten. Wij maken gebruik van de
volgende soorten cookies:
• analytic cookies door wordpress en Google: om te kunnen analyseren hoe onze website door
bezoekers wordt gebruikt en naar aanleiding daarvan verbeteringen te kunnen doorvoeren;
In uw browser kunt u de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst aanpassen. Ook kunt
u eventueel handmatig cookies verwijderen. Dit leest u na in de handleiding van uw browser.

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt
uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons
verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking
te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw
gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in te trekken. U
kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons schriftelijk een verzoek te sturen naar: RAAD architecten, Zwaagdijk 424a, 1686 PJ  Zwaagdijk-West. Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op uw verzoek te reageren.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt
u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de
Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelfdoen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Deze
wijzigingen zullen via onze website bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze
verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Onze contactgegevens

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring? Dan kunt u
hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens: RAAD architecten, Zwaagdijk 424a, 1686 PJ  Zwaagdijk-West.
****